Personeli i Agjencisë së Kosovës për Akreditim

NAIM GASHI
NAIM GASHIDrejtor i AKA-së
SHKELZEN GËRXHALIU
SHKELZEN GËRXHALIUZyrtar i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim
ILIRJANE ADEMAJ AHMETI
ILIRJANE ADEMAJ AHMETIZyrtare e Lartë për Monitorim dhe Vlerësim
Your Content Goes Here
ARIANIT KRASNIQI
ARIANIT KRASNIQI Zyrtar i Lartë për Vlerësim dhe Akreditim
Your Content Goes Here
LEONA KOVAÇI
LEONA KOVAÇIZyrtare për Administratë dhe Personel
ALBANA BEGU
ALBANA BEGUZyrtare e lartë për Buxhet dhe Financa
Your Content Goes Here
BESIM JONUZAJ
BESIM JONUZAJZyrtar për Personel
Your Content Goes Here