Personeli i Agjencisë së Kosovës për Akreditim

NAIM GASHI
NAIM GASHIDrejtor i AKA-së
SHKELZEN GËRXHALIU
SHKELZEN GËRXHALIUDepartamenti për Vlerësim dhe Monitorim
ILIRJANE ADEMAJ AHMETI
ILIRJANE ADEMAJ AHMETIZyrtare e Lartë për Monitorim dhe Vlerësim
ARIANIT KRASNIQI
ARIANIT KRASNIQI Zyrtar i Lartë për Vlerësim dhe Akreditim
LEONA KOVAÇI
LEONA KOVAÇIZyrtare e Lartë për Monitorim dhe Vlerësim
ALBANA BEGU
ALBANA BEGUZyrtare e lartë për Buxhet dhe Financa
BESIM JONUZAJ
BESIM JONUZAJZyrtar për Personel
FLAMUR ABAZAJZyrtar i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim
KASTRIOT ILAZI
KASTRIOT ILAZIZyrtar për IT
SADIK BYTYQI
SADIK BYTYQIZyrtar i lartë Ligjor