Fotot nga Konferenca për Arsimin e Lartë / Photos from the Conference on Higher Education

Të gjitha fotot nga Koferenca e mbajtur mund ti gjeni në linkun e meposhtëm.

Shiko të gjitha fotot këtu