Kalendari i KSHC-së

Takimi Data Anëtaret e KSHC-së të pranishëm
Takimi 88 7 Shtator 2021
Takimi 87 27 Korrik 2021
 • Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi, Kryetare;
 • Prof.Asoc.Dr. Cassie L Barnhardt, Nënkryetare;
 • Prof. Ass. Dr. Rozafa Koliqi, anëtare;
 • Prof. Ass. Dr. Dukagjin Zeka; anëtar;
 • Prof.Asoc.Dr. Werner Jakob Stueber, anëtar;
 • Prof.Asoc.Dr. Alison Felce, anëtare;
 • Prof. Ass. Dr. Krenare Pireva-Nuçi, anëtare;
 • Prof. Ass. Dr. Gëzim Tosuni, anëtar;
 • Prof. Ass. Dr. Seb Bytyqi, anëtar;
 • Sipas detyrës, Drejtori i AKA-së, Naim Gashi.
Takimi 86 7 Korrik 2021
 • Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi, Kryetare;
 • Prof.Asoc.Dr. Cassie L Barnhardt, Nënkryetare;
 • Prof. Ass. Dr. Rozafa Koliqi, anëtare;
 • Prof. Ass. Dr. Dukagjin Zeka; anëtar;
 • Prof.Asoc.Dr. Werner Jakob Stueber, anëtar;
 • Prof.Asoc.Dr. Alison Felce, anëtare;
 • Prof. Ass. Dr. Krenare Pireva-Nuçi, anëtare;
 • Prof. Ass. Dr. Gëzim Tosuni, anëtar;
 • Prof. Ass. Dr. Seb Bytyqi, anëtar;
 • Sipas detyrës, Drejtori i AKA-së, Naim Gashi.