Personeli i Agjencisë së Kosovës për Akreditim

NAIM GASHI
NAIM GASHIDrejtor i Përgjithshëm
naim.m.gashi@rks-gov.net
+383 38 212 762
SHKELZEN GËRXHALIU
SHKELZEN GËRXHALIUDrejtor i Departamentit për Monitorim dhe Procedura pas Akredituese
shkelzen.gerxhaliu@rks-gov.net
+383 38 212 928
ARIANIT KRASNIQI
ARIANIT KRASNIQIDrejtor i Departamentit për Vlerësim dhe Akreditim
arianit.m.krasniqi@rks-gov.net
+383 200 205 77
ILIRJANE ADEMAJ AHMETI
ILIRJANE ADEMAJ AHMETIUdhëheqës i Divizionit për Vlerësim dhe Akreditim
ilirjane.ademaj@rks-gov.net
+383 200 201 93
MILOT HASANGJEKAJ
MILOT HASANGJEKAJUdhëheqës i Divizionit për Procedura pas Akredituese
milot.hasangjekaj@rks-gov.net
+383 38 212 927
MERITA RAMA - MULAKU
MERITA RAMA - MULAKUUdhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa
merita.rama@rks-gov.net
+383 38 212 928
BESIM JONUZAJ
BESIM JONUZAJUdhëheqësi i Divizionit për Shërbime të Përgjithshme
besim.jonuzaj@rks-gov.net
+383 38 200 201 97
SADIK BYTYQI
SADIK BYTYQIUdhëheqës i Divizionit për Çështje Ligjore, Analiza, Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte
sadik.bytyqi@rks-gov.net
+383 38 200 201 97
LEONA KOVAÇI
LEONA KOVAÇIZyrtare e Lartë për Monitorim
leona.kovaci@rks-gov.net
+383 38 212 927
ALBANA BEGU
ALBANA BEGUZyrtare e lartë për Buxhet dhe Financa
albana.begu@rks-gov.net
+383 38 212 928
KASTRIOT ILAZI
KASTRIOT ILAZIAdministrator i Lartë i Sistemeve Softverike dhe Bazës së të Dhënave
kastriot.ilazi@rks-gov.net
+383 38 200 201 97
KALTRINA HYSENI
KALTRINA HYSENIEksperte Ligjore
kaltrina.n.hyseni@rks-gov.net
+383 38 212 927
LENDA HYSENI
LENDA HYSENIZyrtare e lartë për vlerësim dhe akreditim
lenda.hyseni@rks-gov.net
+383 38 212 927
JONIDA BERISHA
JONIDA BERISHAINTERN
jonida.berisha@rks-gov.net
+383 38 212 927
MERITA PLLANA
MERITA PLLANAINTERN
merita.pllana@rks-gov.net
+383 38 212 927