Raporte

AKA – WUS Kosova, projekt i financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë

Projekti Fulbright – Studim i fizibilitetit për digjitalizimin e automatizimin e AKA-së, projekt i financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë

Konferenca për prezantimin e punës se AKA-së dhe KShC-së për 2021 dhe planet për vitin 2022