Raporte

Konferenca për Arsimin e Lartë 26.09.2023: Ndikimi i mekanizmave të sigurisë të cilësisë për krijimin e një kulture të cilësisë

Konferenca për prezantimin e punës se AKA-së dhe KShC-së për 2021 dhe planet për vitin 2022