Agencija za akreditovanje Kosova (AAK)

Agencija za akreditovanje Kosova (AAK), je osnovana marta 2008. godine od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (2003/14) na Kosovu, kao agencija koja garantuje kvalitet rada u obrazovanju i naučna istraživanja u institucijama visokog obrazovanja na Kosovu.

Agencija za akreditovanje Kosova je nezavisni autoritet, koja vrši akreditovanje i ponovno akreditovanje javnih i privatnih institucija visokog obrazovanja za ograničeni vremenski period.

MISIJA

Preko procesa akreditacije AAK podržava razvoj kvaliteta u institucijama visokog obrazovanja i istovremeno osigurava Kosovsko društvo da kvalitet nastave i učenja je na nivou međunarodnih standarda.