Kontakt

Agencija za akreditovanje Kosova
10000 Priština, Kosovo
Ul. Agim Ramadani, Studentski centar, Drugi sprat
Tel: +383 38 200 205 77
E-mail: akreditimi@rks-gov.net