Latest News

Published On: 24 јануара, 2024

KAA sa Novom Organizacionom Strukturom i Pravilnikom za Sistematsko Uređenje Radnih Mesta

Nakon odobrenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija i transfera, Generalni direktor Agencije za akreditaciju Kosova (KAA), Naim Gashi, potpisao je, 23. januara 2024. godine, Uredbu o Sistematskom Uređenju Radnih Mesta unutar KAA, zajedno sa novim organizacionim šemama.

Direktor Gashi je izrazio zahvalnost ministarki obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MESI), gospođi Arbërie Nagavci, za podršku tokom ovog procesa, obezbeđujući operativnu i finansijsku nezavisnost KAA.

Ovim pravilnikom i novim organizacionim šemama, KAA će imati profesionalno strukturiranu organizaciju u potpunom skladu sa Evropskim standardima i smernicama (ESG), u skladu sa novim Zakonom o KAA, kao i sa opštim zakonodavstvom Kosova.

Preuređena struktura KAA sastaće se od dva odeljenja, šest sektora i dodatnih podržavajućih jedinica, sa odobrenim osobljem od 32 člana.

Ovaj projekat je podržan od strane Agencije za razvoj Austrije (ADA) putem HEI 25.

Preuzmite Uredbu

 

Full member of:

More From Latest News