Lajmet e fundit

Published On: 19 Prill, 2024

Drejtori i AKA-së prezanton një hulumtim në Forumin e ENQA 2024 në Hanover

Në vigjilje të Asamblesë së Përgjithshme të ENQA, në Forumin 2024, në Hanover të Gjermanisë, në tri panele të njëpasnjëshme, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Naim Gashi, ka prezantuar të gjeturat e projektit për “Rolin e agjencive të akreditimit në internacionalizimin e arsimit të lartë në Evropë”.

Në këtë hulumtim kanë marrë pjesë përfaqësues të agjencive nga pesë shtete evropiane: Adriana Popoiu, ARACIS- Romania; Nataša Kramar, NAKVIS- Slovenia; Jasmine Rudolph, ACQUIN- Germany; Naim Gashi, KAA- Kosova; dhe  Sona Gewisslerova, SAAHE- Slovakia.

Në emër të ekipit prej pesë shteteve drejtori Gashi ka prezantuar dhe më pas ka diskutuar të gjeturat e hulumtimit me përfaqësues të agjencive homologe në Evropë dhe udhëheqësit e ENQA.

Gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të ENQA, Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, profesoresha Hasnije Ilazi dhe drejtori i AKA-së, Naim Gashi, kanë zhvilluar takime me përfaqësues të ENQA dhe përfaqësues të agjencive të akreditimit në Evropë me të cilët kanë diskutuar për nxitjen e bashkëpunimit dhe pjesëmarrjen në projekte të përbashkëta që kanë për qëllim rritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]