Lajmet e fundit

Published On: 8 Prill, 2024

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të një programi studimor (në të dyja nivelet, baçelor dhe master) në tri institucione publike dhe në tri private në Republikën e Kosovës.

Në qendër të kësaj analizës është reflektuar ndërveprimi në mes standardeve të akreditimit të programeve të studimit që rregullojnë procesin e vlerësimit të programeve.

Në kuadër të këtij aktiviteti, u bë analiza e raporteve të vetëvlerësimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe atyre raporteve përfundimtare të ekspertëve ndërkombëtar të angazhuar nga AKA. Në këtë analizë u përfshinë 6 institucione (3 publike/3 private) përgjatë harkut kohor prej 3 vitesh me qëllim të identifikimit të pikave të përbashkëta dhe dallimeve gjatë proceseve të vlerësimit si dhe identifikimin e fushave të përmirësimit, sfidave si dhe për të identifikuar ecurinë e trendëve brenda vetë proceseve të vlerësimit.

Kjo iniciativë u zhvillua brenda konceptit të Programit “Specialist Fulbright”, dhe i sponsorizuar nga Departamenti i Shtetit të SHBA-së me financim nga Qeveria Amerikane dhe e zbatuar nga World Learning.

Gjatë këtij procesi AKA ka ndërtuar mekanizma dhe ka ngritur kapacitetet e brendshme për zhvillimin e analizave dhe raporteve tematike për nevoja të ngjashme të AKA për të ardhmen.

Shkarko analizën

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]