Lajmet e fundit

Published On: 23 Prill, 2024

KSHC shqyrtoi raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit

Në mbledhjen e 122-të me radhë, më 22.04.2024, Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), ka shqyrtuar dhe ka vendosur lidhur me disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit në nivel institucional dhe të programeve të studimit.

Në këtë mbledhje, janë shqyrtuar ankesat dhe kërkesat e institucioneve të arsimit të lartë.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka diskutuar edhe dinamikën e hartimit dhe miratimit të rregulloreve dhe procedurave të brendshme të Agjencisë, të cilat kanë për qëllim ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]