Lajmet e fundit

Published On: 27 Shtator, 2023

Agjencia e Kosovës për Akreditim mbajti konferencën e parë ndërkombëtare

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka mbajtur më 26.09.2023 Konferencën e parë ndërkombëtare për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, në të cilën kanë marrë pjesë krerët e institucioneve shtetërore, përfaqësues nga institucionet më të rëndësishme evropiane, përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë, komuniteti akademik, studentë, përfaqësues diplomatik, përfaqësues të shoqërisë civile, etj.

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se cilësia në arsimin e lartë në Kosovë, qëndron lart në prioritetet e Qeverisë dhe se Kosova paraqet rast të veçantë, ku një universitet e ka bërë shtetin.

“Më vjen keq që në vitet e fundit këto raporte nuk kanë qenë në nivelin e dëshirueshëm. Andaj jemi sot këtu për të përforcuar urat e vjetra, e ndërtuar ura të reja mes Agjencisë për Akreditim e ENQA-s. Agjencia e Kosovës për Akreditim e ka gjithë pavarësinë e saj institucionale”, ka thënë Kryeministri.

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi ka thënë se “arsimi cilësor është themel për të formësuar të ardhmen e sigurtë të njerëzimit me përgjegjësi dhe largpamësi. Ai kontribuon në zhvillimin e individëve të shkathët, te informuar, të ndërtuar moralisht, të hapur ndaj ndryshimit dhe të vetëdijshëm për rëndësinë e proceseve globale, të gjitha këto cilësi thelbësore për adresimin e sfidave dhe mundësive komplekse që e presin njerëzimin”.

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Naim Gashi, ka thënë se Kosova ka krijuar një kohezion nacional për cilësinë në fushën e arsimit. Ai ka thënë se të gjitha rekomandimet e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) tashmë janë zbatuar dhe AKA është gati që t’i nënshtrohet vlerësimit për tu anëtarësuar në mekanizmat evropian të sigurimit të cilësisë.

 

          

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]