Lajmet e fundit

Published On: 15 Mars, 2022

Agjencia e Kosovës për Akreditim është shpallur fituese e grantit TAIEX

Agjencia e Kosovës për Akreditim është shpallur fituese e grantit TAIEX, program i Bashkimit Evropian i dedikuar për asistencë dhe mbështetje për institucionet me aspirata euro-integruese.

Projekti ka për qëllim që të mbështes AKA-në në procesin e adoptimit dhe implementimit të Standardeve dhe Udhëzuesve Evropian të Sigurimit të Cilësisë (ESG 2015). Projekti i iniciuar dhe draftuar nga z. Shkelzen Gë​rxhaliu dhe prof. Krenare Pireva Nuci i siguron institucionit të AKA-së që të ofrohet edhe një hap më tutje në synimin e saj për anëtarësim në ENQA dhe EQAR, duke siguruar se në Republikën e Kosovës zbatohen standarde dhe kritere të cilësisë së krahasueshme ndërkombëtarisht.

Projekti do të implementohet gjatë​ muajit maj,​ ku AKA dhe KShC do të jenë përfituese të ekspertizave dhe trajnimeve nga ekspertë eminent në fushën e arsimit të lartë në Evropë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit