Lajmet e fundit

Published On: 25 Maj, 2023

AKA pjesë e shkëmbimit të stafit me Agjencinë Gjermane të Akreditimit ASIIN

Zyrtari i Lartë për Vlerësim dhe Monitorim në Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA), Shkelzen Gërxhaliu, po qëndron në Dusseldorf të Gjermanisë si pjesë e shkëmbimit të stafit me agjencinë homologe gjermane, Agjencia e Akreditimit për Programet e Studimit në Inxhinieri, Informatikë, Shkenca Natyrore dhe Matematikë (ASIIN). Gjatë këtij qëndrimi Gërxhaliu do të jetë pjesë e panelit vlerësues në disa universitete.

Ky shkëmbim i stafit është mundësuar nga Rrjeti i Evropës Qëndrore të Agjencive për Akreditim (CEENQA) në bashkëpunim me Agjencinë Gjermane të Akreditimit ASIIN.

Përveq zhvillimit profesional dhe ngritjes së kapaciteteve kadrovike, ky shkëmbim i stafit do të shfrytëzohet edhe për draftimin e Strategjisë për bashkëpunim dhe përkrahje të ASIIN ndaj AKA-së, me qëllim të rikthimit në Asociacioni Evropian i Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

AKA në vazhdimësi promovon stafin e saj me qëllim të ngritjes dhe avancimit të politikave dhe shërbimeve të saja.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit