Lajmet e fundit

Published On: 18 Tetor, 2021

Anëtarët e KShC-së u takuan me udhëheqësit dhe studentët e Kolegjit IBC-M

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) u takuan me udhëheqësit dhe studentët e Kolegjit IBC-M. Gjatë takimit u diskutuan disa tema të ndryshme, përfshirë pozicionin e kolegjit dhe pozitën e tij unike ndëretnike brenda tregut të arsimit të lartë në Kosovë. Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi dhe anëtarët e Kolegjit diskutuan aspekte të ndryshme mbi cilësinë e arsimit, si dhe praktikat më të mira që mund të ndahen në nivel lokal.

Anëtarët e KShC-së dhe Drejtoresha e Kolegjit IBC-M, Profesoresha Mihone Kerolli u pajtuan se për të ngritur cilësinë e arsimit në Kosovë është i nevojshëm bashkëpunimi i ngushtë mes të gjithë aktorëve të përfshirë për të përmbushur dhe tejkaluar standardet ndërkombëtare.

Në këtë takim është diskutuar edhe për nevojën e përshtatjes së standardeve të reja për programet e shkencave aplikative.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]