Lajmet e fundit

Published On: 9 Shkurt, 2021

Fillon procesi i vlerësimit të programeve akademike

Pas përfundimit me sukses të procesit të vlerësimit institucional, të martën në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, Agjencia e Kosovës për Akreditim filloi procesin e vlerësimit të programeve akademike.
Në proces të akreditimit për vitin 2021, janë 240 programe akademike të të gjitha institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës të cilat po vlerësohen nga ekspertë eminentë ndërkombëtarë. AKA mbetet e përkushtuar që ky proces të përfundojë brenda afatit të paraparë.
===
Following the successful completion of the institutional evaluation process, on Tuesday at the University of Applied Sciences in Ferizaj, the Kosovo Accreditation Agency started the process of evaluation of academic programs.
In the accreditation process 2021, there are 240 academic programs of all higher education institutions in the Republic of Kosovo which are being evaluated by renowned international experts. KAA remains committed to conclude this process within the foreseen timeline.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit