Lajmet e fundit

Published On: 14 Prill, 2023

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) mbajti mbledhjen e rregullt të 111-të me radhë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) mbajti më 14.04.2023 mbledhjen e rregullt, në të cilën janë diskutuar disa pika të rendit të ditës.

Në këtë mbledhje janë shqyrtuar dhe është vendosur për raportet e ekspertëve ndërkombëtarë për procesin e akreditimit dhe riakreditimit në nivel institucional dhe të programeve akademike.

KShC i ka shqyrtuar dhe ka vendosur për të gjitha ankesat dhe kërkesat që i janë drejtuar këtij institucioni.

Në mbledhjen e KShC-së janë diskutuar përgatitjet për Konferencën ndërkombëtare për cilësinë në arsimin e lartë, e cila do të organizohet nga AKA, në Prishtinë, më 26 shtator 2023. Në këtë konferencë kanë konfirmuar pjesëmarrjen krerët e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe Regjistrit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR). Në këtë konferencë do të marrin pjesë edhe drejtuesit e agjencive të akreditimit nga rajoni.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit