Lajmet e fundit

Published On: 20 Maj, 2024

Këshilli Shtetëror i Cilësisë shqyrtoi dhe vendosi për disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), mbajti më 20.05.2024 mbledhjen e 123-të me radhë në të cilën ka shqyrtuar disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit dhe ka marrë vendime lidhur me to.

Në këtë mbledhje KSHC ka shqyrtuar disa ankesa dhe kërkesa të institucioneve të arsimit të lartë.

Në këtë mbledhje KSHC është njoftuar nga administrata e AKA-së lidhur me mbarëvajtjen e procesit të akreditimit dhe monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]