Lajmet e fundit

Published On: 27 Shtator, 2022

Kosova dhe Kroacia intensifikojnë bashkëpunimin për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), është pritur në Zagreb nga drejtues të Agjencisë së Kroacisë për Shkencë në Arsimin e Lartë (AZVO), ku është biseduar për intensifikimin e bashkëpunimit për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Delegacioni i Kosovës përbëhej nga Kryetarja e Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, anëtarët e KShC-së, profesoresha Maja Martinovic dhe Dukagjin Zeka si dhe nga drejtori i AKA-së, Naim Gashi.

Nikoqir i këtij takimi ishte drejtoresha e AZVO, Sandra Bezjak dhe bashkëpunëtorët e saj.

Në këtë takim palët kanë vlerësuar si shumë të rëndësishëm përkrahjen e AZVO për AKA-në nëpërmes projektit të Bashkimit Evropian TAIEX, ndërsa janë dakorduar që pala kroate të përkrahë Agjencinë e Akreditimit edhe në procesin e rishikimit të standardeve të nivelit bachelor dhe master.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Ilazi e ka falënderuar palën kroate për përkrahjen e AKA-së në fushën e avancimit të standardeve të cilësisë. Ajo tha se ekspertët kroatë të angazhuar në procesin e akreditimit në Kosovë, po japin kontribut të çmuar për sistemin e arsimit të lartë.

Drejtoresha e AZVO, Sandra Bezjak tha se AKA ka bërë një përparim të madh për plotësimin e rekomandimeve për kthim në Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe Regjistrin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR). Ajo ka thënë se AZVO përkrahë AKA për kthim në këta dy mekanizma ndërkombëtarë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]