Latest News

Published On: 3 октобра, 2022

Kosovo i Hrvatska intenziviraju saradnju za podizanje kvaliteta visokog obrazovanja

Delegaciju Kosovske Agencije za Akreditaciju (AAK) primili su u Zagrebu čelnici Hrvatske Agencije za Znanost i Visoko Obrazovanje (AZVO), gde su razgovarali o intenziviranju saradnje na unapređenju kvaliteta u visokom obrazovanju.

Kosovsku delegaciju činili su predsednica Državnog Saveta za Kvalitet (DSK), profesor Hasnije Ilazi, članovi DSK, profesori Maja Martinović i Dukađin Zeka, kao i direktor AAK Naim Gaši.

Domaćin ovog sastanka bila je direktorka AZVO Sandra Bezjak sa saradnicima.

Na ovom sastanku, strane su kao veoma važnu ocenile podršku AZVO-a AAK kroz TAIEKS projekat Evropske unije, dok su se dogovorile da će hrvatska strana podržati Agenciju za akreditaciju u procesu revizije standarda bachelor i master nivoa.

Predsedavajuća DSK-a, profesor Ilazi, zahvalila je hrvatskoj strani na podršci AAK u oblasti unapređenja standarda kvaliteta. Ona je rekla da hrvatski stručnjaci angažovani u procesu akreditacije na Kosovu daju dragocen doprinos sistemu visokog obrazovanja.

Direktorka AZVO Sandra Bezjak rekla je da je AAK postigla veliki napredak u ispunjavanju preporuka za povratak u Evropsku asocijaciju za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i Evropski registar za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR). Ona je rekla da AZVO podržava AAK u povratku na ova dva međunarodna mehanizma.

Full member of:

More From Latest News