Lajmet e fundit

Published On: 31 Gusht, 2023

KShC është dakorduar për draftet finale të standardeve për akreditim të IAL-ve dhe programeve bachelor dhe master dhe i dërgoi në debat publik

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në vazhdimin e mbledhjes së 115-të me radhë, i ka miratuar raportet e mbetura të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit, si dhe është dakorduar për draftet finale të standardeve për akreditim institucional dhe të programeve bachelor dhe master, të cilat i ka dërguar për debat publik deri më 14 shtator 2023.

Draftet e standardeve të reja janë përgatitur pas një pune dyvjeçare dhe disa dëgjimeve publike në të cilat kanë qenë të përfshirë të gjithë akterët e arsimit të lartë në Republikën e Kosovë, ndërsa procesi është financuar nga projekti Heras Plus. Në përgatitjen e draftit të standardeve të reja kanë të përfshirë ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë.

Ftohen të gjithë akterët e arsimit të lartë në Republikën e Kosovës që komentet e tyre t’i dërgojnë më së largu deri më 14.09.2023 në këto dy email adresa: akreditimi@rks-gov.net, Arianit.M.Krasniqi@rks-gov.net.

Shiko dokumentet:

Drafti i Standardeve institucional

Drafti i Standardeve bachelor dhe master

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit