Lajmet e fundit

Published On: 12 Tetor, 2021

Përpilimi i Planit Strategjik trevjeçar dhe procesi i monitorimit prioritete të KShC-së

Gjatë një takimi me drejtuesit e Universitetit të Gjilanit “Kadri Zeka”, kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, ka thënë se ndër prioritetet kryesore të këtij institucioni janë miratimi i Planit Strategjik trevjeçar dhe kompletimi i rregullativës për zbatimin e procesit të monitorimit dhe procedurave të mëpastajme.

Kreu i KShC-së tha se tashmë ekziston një draft i Planit Strategjik në të cilin janë angazhuar të gjitha kapacitetet e KShC-së, AKA-së, ekspertëve vendorë dhe atyre ndërkombëtarë, para se të prezantohet në diskutim publik.

Profesoresha Ilazi tha se është përgatitur edhe metodologjia e procesit të monitorimit dhe procedurave të mëpastajme, për të garantuar se institucionet e arsimit të lartë po i zbatojnë standardet e cilësisë dhe rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë.

Anëtarët e KShC-së, profesori Dukagjin Zeka, profesori Gëzim Tosuni dhe profesoresha Krenare Pireva Nuçi, kanë prezantuar para nikoqirëve në Gjilan, punën që po bën KShC për zhvillimin e institucioneve të arsimit të lartë, nxitjen e kërkimeve shkencore, bashkëpunimin ndërkombëtar, shkëmbimet akademike etj.

Rektori i Universitetit të Gjilanit, Bajram Kosumi tha se është obligim i gjithë komunitetit akademik, universiteteve publike dhe kolegjeve private që të kontribuojnë në kthimin e AKA-së në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA).

Rektori Bajrami ka prezantuar të arriturat kryesore të Universitetit të Gjilanit, sidomos në përfshirjen e këtij institucioni në projekte ndërkombëtare që kanë të bëjnë me hulumtime shkencore dhe me shkëmbimet e stafit akademik dhe studentëve.

Delegacioni i KShC-së dhe AKA janë takuar edhe me studentët e këtij Universiteti, të cilët kanë prezantuar idetë dhe vizionin e tyre për zhvillimin e sistemit të arsimit të lartë.

Drejtuesit e KShC-së janë zotuar se të gjitha sugjerimet dhe vërejtjet e studentëve do të merren parasysh gjatë hartimit të politikave, standardeve dhe kritereve të akreditimit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit