Lajmet e fundit

Published On: 13 Gusht, 2021

Publikohen të gjitha vendimet dhe raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit

Me qëllim të transparencës së plotë dhe llogaridhënies ndaj publikut, Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka publikuar sot (13.08.2021) të gjitha vendimet dhe raportet përfundimtare të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit.

https://akreditimi.rks-gov.net/vendime/

Transparenca dhe llogaridhënia e plotë, janë një nga rekomandimet e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), të cilin AKA po e zbaton në plotni.

Procesi i akreditimit për programet e vitit akademik 2021/2022, ka filluar në janar të këtij viti dhe ka përfunduar me sukses më 27 korrik 2021, kur Këshilli Shtetëror i Cilësisë, vendosi për raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit.

Pas disa vitesh, për herë të parë janë vlerësuar të gjitha programet studimore që kanë qenë në proces të akreditimit ose riakreditimit, ndërsa janë përcaktuar edhe kuotat për numrin e studentëve që do të regjistrohen në një program studimi, sipas rekomandimeve të ekspertëve ndërkombëtarë.

I gjithë procesi i vlerësimit të programeve të studimit, është zhvilluar nga 81 ekspertë eminentë të kontraktuar nga AKA. Gjatë këtij procesi, AKA ka plotësuar edhe një rekomandim tjetër të ENQA, duke përfshirë edhe ekspertë studentë në ekipet e ekspertëve ndërkombëtarë të vlerësimit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit