Lajmet e fundit

Published On: 19 Maj, 2021

AKA po përgatit Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e stafit

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) sot ka organizuar punëtori një-ditore për shqyrtimin e draftit të Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AKA. Qëllimi i kësaj Rregulloreje, e cila pritet të finalizohet shumë shpejt, është përcaktimi i organizimit të brendshëm dhe sistematizimi i vendeve të punës në AKA, si dhe përshkrimi i detyrave të punës për pozitat të cilat përbëjnë strukturën organizative të saj. Rregullorja është përgatitur nga ekspertët e jashtëm të angazhuar me përkrahje të projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë” (QAINT).
Projekti QAINT financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ang. ADA), me kontribut të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) dhe zbatohet nga konsorciumi KEC, ORCA dhe ZSI.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]