Lajmet e fundit

Published On: 28 Dhjetor, 2023

Agjencia e Akreditimit organizoi punëtori për rregulloret që dalin nga Ligji i ri për AKA-në

Me mbështetje të projektit HEI’25, Agjencia e Kosovës për Akreditim për tri ditë me radhë ka mbajtur punëtorinë në të cilën janë diskutuar aktet nënligjore që dalin nga Ligji i ri për AKA-në.

Në këtë punëtori kanë marrë pjesë Bordi i AKA-së, administrata, Komisioni i Ankesave, ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë.

Projekti HEI’25 financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), me kontribut të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]