Lajmet e fundit

Published On: 16 Mars, 2023

Agjencia e Akreditimit pjesë e konferencës së ENQA-EQAR për cilësinë në arsimin e lartë

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka qenë pjese e konferencës së organizuar në Bruksel nga Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR), në të cilin është diskutuar për bashkëpunimin në nivel evropian me gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Delegacioni i AKA-së përbëhej nga Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, Naim Gashi- Drejtor i Përgjithshëm i AKA-së dhe Arrita Gola, këshilltare e Ministres së MAShTI.

Drejtuesit e AKA-së kanë zhvilluar takime të veçanta me krerët e ENQA dhe të EQAR-it të cilët e kanë përgëzuar Agjencinë e Akreditimit për zbatimin e ESG standardeve, krijimin e mekanizmave për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë dhe punën intensive për kthim në këta dy mekanizma evropian në fushën e arsimit.

Sigurimi i cilësisë është një tipar kyç në zhvillimin e besimit të ndërsjellë dhe në rritjen e lëvizshmërisë dhe njohjes së drejtë të kualifikimeve dhe periudhave të studimit në të gjithë Evropën.

Siç thuhet në Komunikatën e Parisit nga Ministrat e Arsimit në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (EHEA) në vitin 2018, sigurimi i cilësisë është dhe mbetet një nga shtyllat e EHEA.

Në këtë konferencë u tha se prania e një sistemi të sigurimit të cilësisë në përputhje me Standardet dhe Udhëzimet për Sigurimin e Cilësisë në EHEA (ESG2), me sigurimin e jashtëm të rregullt të cilësisë, të kryer nga agjencitë e akreditimit, është një angazhim kyç i Procesit të Bolonjës.

Që nga marrja e statusit Afiliate në ENQA, në tetor të vitit 2022, AKA është bërë pjesë e të gjitha organizimeve në nivel evropian dhe rajonal në fushën e arsimit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]