Lajmet e fundit

Published On: 10 Tetor, 2021

Agjencia e Kosovës për Akreditim fituese e grantit për edukim, financuar nga Ambasada Amerikane

Agjencia e Kosovës për Akreditim është shpallur fituese e grantit të Ambasadës Amerikane në Kosovë. Projekti i financuar ka për qëllim rritjen e përfshirjes së studentëve në procesin e sigurimit të cilësisë, duke krijuar impakt të drejtpërdrejtë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë, dhe duke i shndërruar studentët në hisedarë të rëndësishëm brenda sistemit.

AKA mbetet e përkushtuar në përmirësimin e vazhdueshëm dhe avansimin e politikave, duke mundësuar kështu ndërtimin e një sistemi adekuat, funksional dhe në përputhje me kriteret dhe standardet më të larta ndërkombëtare. Për më tepër, ky projekt synon ta standardizoj arsimin e lartë në nivel të njëjtë me vendet anëtare të EHEA (European Higher Education Area), duke garantuar se arsimi i lartë në Kosovë është i krahasueshëm me vendet e BE-së.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]