Lajmet e fundit

Published On: 10 Tetor, 2021

Agjencia e Kosovës për Akreditim fituese e grantit për edukim, financuar nga Ambasada Amerikane

Agjencia e Kosovës për Akreditim është shpallur fituese e grantit të Ambasadës Amerikane në Kosovë. Projekti i financuar ka për qëllim rritjen e përfshirjes së studentëve në procesin e sigurimit të cilësisë, duke krijuar impakt të drejtpërdrejtë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë, dhe duke i shndërruar studentët në hisedarë të rëndësishëm brenda sistemit.

AKA mbetet e përkushtuar në përmirësimin e vazhdueshëm dhe avansimin e politikave, duke mundësuar kështu ndërtimin e një sistemi adekuat, funksional dhe në përputhje me kriteret dhe standardet më të larta ndërkombëtare. Për më tepër, ky projekt synon ta standardizoj arsimin e lartë në nivel të njëjtë me vendet anëtare të EHEA (European Higher Education Area), duke garantuar se arsimi i lartë në Kosovë është i krahasueshëm me vendet e BE-së.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit