Lajmet e fundit

Published On: 31 Tetor, 2022

Agjencia e Kosovës për Akreditim ndan mirënjohje për Projektin QAINT

Drejtori i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Naim Gashi, me rastin e përmbylljes me sukses të aktiviteteve, ka ndarë mirënjohje për Projektit QAINT.

“Sukseset dhe të arriturat e Agjencisë së Akreditimit në tri vitet e fundit, i atribuohen gjithashtu edhe bashkëpunimit dhe përkrahjes nga Projekt QAINT”, thuhet në mirënjohjen e AKA-së, të cilën e ka dorëzuar, zyrtari i lartë, Shkëlzen Gërxhaliu.

Projektit QAINT është financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) në partneritet me MASHTI-n. Ky projekti është donatori kryesor i Agjencisë së Akreditimit.

Përgjatë tri viteve të kaluara organizatat partnere të QAINT: KEC, ORCA dhe ZSI kanë bashkëpunuar dhe e kanë përkrahur AKA-në për cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]