Lajmet e fundit

Published On: 1 Dhjetor, 2021

AKA – ASCAL do të bashkëpunojnë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Drejtuesit e Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) në Shqipëri, gjatë një takimi të zhvilluar në Tiranë janë dakorduar që të bashkëpunojnë në fushën e ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë ndërmjet dy shtetet.

Delegacioni i AKA-së, i përbërë nga Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi; drejtori i AKA-së, Naim Gashi dhe anëtari i KShC-së, profesori Dukagjin Zeka, janë pritur në takim nga drejtoresha e ASCAL-it në Shqipëri, Xhiliola Bixheku dhe Erjon Xhako, Sekretar i Bordit të Akreditimit.

Përfaqësuesit e dy shteteve kanë identifikuar fushat përkatëse të bashkëpunimit, me qëllim të rritjes së kapaciteteve të AKA-së dhe ASCAL në funksion të rritjes së cilësisë në arsimin e lartë.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Ilazi tha se gjatë këtij viti është hartuar Plani Strategjik i Agjencisë, është krijuar metodologjia e monitorimit dhe procedurave pasakredituese, si dhe është hartuar plani detal i digjitalizimit të përgjithshëm të proceseve të akreditimit.

Kreu u KShC-së tha se në funksion të plotësimit të rekomandimeve të Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), është krijuar edhe metodologjia e analizave tematike, është krijuar manuali për ekspertë të jashtëm dhe janë krijuar procedurat e sigurimit të brendshëm të cilësisë në AKA.

Kryetarja Ilazi e njoftoi drejtoreshën Bixheku se në vjeshtën e vitit të ardhshëm AKA do të organizojë një konferencë rajonale të agjencive të akreditimit e cila do të trajtojë tema të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë.

Drejtoresha e ASCAL, Xhiliola Bixheku tha se Kosova ka bërë progres në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë dhe presin bashkëpunim për shkëmbimin e dokumenteve dhe përvojave të suksesshme.

AKA dhe ASCAL janë dakorduar për fillimin e procedurave për përpilimin e një marrëveshje bashkëpunimi në nivel të dy agjencive. Të dy institucionet janë dakorduar që menjëherë të fillojë procesi i shkëmbimit të informatave për verifikimin e stafit akademik në të dy vendet.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]