Lajmet e fundit

Published On: 4 Tetor, 2022

AKA diskuton me drejtuesit e IAL-ve për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në takimin e rregullt vjetor, ka diskutuar të martën, më 04.10.2022, me drejtuesit e institucioneve të arsimit të lartë (IAL) për ngritjen e cilësisë në sistemin e arsimit në Kosovë.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi, fillimisht i ka uruar të gjitha institucionet e arsimit të lartë për statusin e ri të AKA-së si anëtare “affiliate” në Asociacionin Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA).

Kryetarja Ilazi ka thënë se ky është një sukses i përbashkët i AKA-së, IAL-ve, institucioneve të Kosovës dhe donatorëve ndërkombëtarë.

Kreu i KShC-së foli mbi të arriturat kryesore të AKA-së gjatë këtij viti dhe planet për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë për vitet në vijim.

Drejtuesit e IAL-ve dhe shefat e zyrave të cilësisë e kanë mirëpritur këtë takim në funksion të përfshirjes të të gjithë hisedarëve të arsimit të lartë në procesin e vendimmarrjes dhe rritjes së transparencës.

Ata kanë diskutuar, po ashtu, për çështja me të cilat ballafaqohen IAL-të gjatë proceset të implementimit të standardeve.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]