Lajmet e fundit

Published On: 4 Maj, 2022

AKA paraqet në diskutim publik Kodin e Fushave Lëndore (Kosovo Subject Area Code)

AKA paraqet në diskutim publik Kodin e Fushave Lëndore (Kosovo Subject Area Code)

Këshilli Shtetëror i Cilësisë i Agjencisë së Kosovës për Akreditim me përkrahje të projektit të Agjencisë Austriake për Zhvillim QAINT ka prezantuar më 04.05.2022 për diskutim publik dokumentin Kosovo Subject Area Code.

Inkurajohen të gjithë akterët e arsimit të lartë që komentet dhe sugjerimet e tyre t’i dërgojnë deri më 18.05.2022 në email adresën akreditimi@rks-gov.net.

Linku per shkarkim:Kosovo Subject Area Code_Final_For public discussion

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit