Lajmet e fundit

Published On: 16 Nëntor, 2022

AKA prezanton në takimin dymujor të CEENQA

Në takimin dymujor të CEENQA të mbajtur më 16.11.2022, Zyrtari i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim i AKA-së, Flamur Abazaj, mori pjesë dhe prezantoi Agjencinë e Kosovës për Akreditim dhe punën e saj në vitin 2022. Në takim edhe agjencitë tjera homologe evropiane prezantuan punën e tyre, dhe u ndanë praktikat dhe mësimet e nxjerra.

AKA është anëtare e plotë e CEENQA (Rrjeti i Agjencive të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë të Evropës Qendrore dhe Lindore)

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]