Lajmet e fundit

Published On: 25 Nëntor, 2022

Këshilli Shtetëror i Cilësisë aprovoi listat e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen e mbajtur më 24.11.2022, ka shqyrtuar dhe miratuar listën e ekspertëve ndërkombëtarë, të cilët do të marrin pjesë në procesin e akreditimit të programeve të studimit gjatë vitit të ardhshëm.

Në këtë listë janë aprovuar ekspertë eminentë të fushave të ndryshme të studimit.

KShC në mbledhjen e radhës ia ka bërë një analizë aktiviteteve të Planit Strategjik dhe janë dhënë udhëzime për planin e aktiviteteve të vitit të ardhshëm.

Këshilli është njoftuar me procesin e verifikimit të bartësve të programeve akademike dhe procesin e monitorimit.

Në këtë mbledhje KShC ka shqyrtuar të gjitha kërkesat e institucioneve të arsimit të lartë.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit