Lajmet e fundit

Published On: 25 Nëntor, 2021

Këshilli Shtetëror i Cilësisë aprovoi Planin e Aktiviteteve për vitin 2022

Këshillit Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) mbajti të martën, më 23.11. 2021 mbledhjen e radhës në të cilën miratoi Planin e Aktiviteteve për vitin 2022.

Në Planin e aktiviteteve të KShC-së, përveç obligimeve ligjore për procesin e akreditimit u vendosën edhe aktivitetet që kanë të bëjnë me kthimin e AKA-së në Asociacionin Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), dhe regjistrimin në Regjistrin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Në mbledhjen e sotme janë shqyrtuar kërkesat dhe ankesat e institucioneve të arsimit të lartë.

Mbledhja e radhës së KShC-së do të mbahet më 7 dhjetor 2021.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit