Lajmet e fundit

Published On: 26 Prill, 2022

Këshilli Shtetëror i Cilësisë diskutoi për standardet e akreditimit

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen e 98-të, të mbajtur më 26.04.2022, ka diskutuar lidhur me përcaktimin e peshës së standardeve për akreditim të programeve të studimit.

Po ashtu, në mbledhjen e sotme është diskutuar edhe dokumenti i zhvilluar nga KSHC për përcaktimin e fashave të studimit (Kosovo Subject Area Codes).

Këto dy dokumente do të dalin në diskutim publik më 4 maj 2022, ku të gjitha palët e interesuara do të kenë mundësi të kontribuojnë me komentet e tyre.

Për arsye të mungesës së anëtarit ndërkombëtar të KShC-së, z. Miklavic, të gjitha çështjet tjera sipas agjendës, për të cilat kërkohet prezenca e anëtarëve ndërkombëtarë të KSHC, u shtynë për mbledhjen e radhës.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]