Lajmet e fundit

Published On: 23 Maj, 2022

Këshilli Shtetëror i Cilësisë i shqyrtoi dhe vendosi për disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), ka përfunduar më 23.05.2022 mbledhjen e 99-të, e cila kishte filluar 13.05.2022, në të cilën janë shqyrtuar dhe është vendosur për raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit në nivel institucional dhe të disa programeve akademike.

Me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve, KShC ka shqyrtuar të gjitha kërkesat dhe ankesat e institucioneve të arsimit të lartë.

Në mbledhjen e sotme KShC ka vendosur që standardi i “stafit akademik” dhe ai i “infrastrukturës” të jetë obligativ për tu akredituar një institucion i arsimit të lartë ose një program akademik, duke filluar nga 1 tetori 2022.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka vendosur që të organizojë një mbledhje të veçantë ku do të diskutohen të gjitha propozimet e marra nga diskutimi publik për dokumentin “ERASMUS Subject Area Codes”.

Këshilli ka diskutuar edhe për avancimin e metodologjisë për thirrjen për ekspertë ndërkombëtarë të akreditimit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]