Lajmet e fundit

Published On: 26 Tetor, 2022

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) ka mbajtur mbledhjen e 106-të

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen e 106-të, të mbajtur më 25.10.2022, shqyrtoi një numër kërkesash të paraqitura nga Institucionet e Arsimit të Lartë dhe organizatat e shoqërisë civile. Të gjitha institucionet do të komunikohen për vendimin e marrë gjatë mbledhjes sipas kërkesave të tyre.

KSHC gjithashtu ka marrë vendimin për anulimin e Konferencës CHAIR. KSHC dhe AKA do të shqyrtojnë informacionin dhe resurset e mbledhura deri më tani, me shpresën se konferenca mund të organizohet me një grup të madh agjencish dhe subjektesh pjesëmarrëse.

Me respekt,
Agjencia e Kosovës për Akreditim

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]