Lajmet e fundit

Published On: 4 Tetor, 2022

Këshilli Shtetëror i Cilësisë mbajti mbledhjen e rregullt të 105-të me radhë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) mbajti më 04.10.2022 mbledhjen e rregullt në të cilën janë diskutuar disa pika të rendit të ditës.

Në këtë mbledhje janë shqyrtuar dhe është vendosur për dy raporte të ekspertëve ndërkombëtarë disa ankesa dhe kërkesa të institucioneve të arsimit të lartë.

KShC e ka përshëndetur vendimin e fundit të Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) për t’i dhënë AKA-së statusin “affiliate”.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit