Lajmet e fundit

Published On: 1 Shtator, 2022

Këshilli Shtetëror i Cilësisë shqyrtoi raportet e ekspertëve ndërkombëtarë për programet PhD

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen e 104-të, të mbajtur më 01.09.2022, i ka shqyrtuar dhe ka vendosur për raportet e ekspertëve ndërkombëtarë për programet e doktoratës.

Në këtë mbledhje KShC ka shqyrtuar dhe ka marrë vendim për të gjitha ankesat dhe kërkesat e institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës. Janë shqyrtuar dhe është vendosur edhe për vendimet dhe rekomandimet e Komisionit të Ankesave në kuadër të AKA-së.

Një pikë e veçantë e shqyrtimit në mbledhjen e Këshillit Shtetëror të Cilësisë ishte edhe diskutimi për ecurinë e punëve për hartimin e dokumentit Kosovo Subject Area Code. Ky dokument do t’u mundësojë institucioneve të arsimit të lartë që të identifikojnë dhe të përshtatin stafin akademik me programin e studimit në të cilin ata do të jenë bartës.

KShC ka diskutuar edhe për ecurinë e përgatitjeve për Konferencën ndërkombëtare të AKA-së e cila pritet të mbahet më 26 tetor të këtij viti në Prishtinë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]