Lajmet e fundit

Published On: 14 Korrik, 2022

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) shqyrtoi të gjitha raportet e ekspertëve ndërkombëtarë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) ka mbajtur më 14.07.2022, mbledhjen e 102-të me radhë në të cilën janë shqyrtuar raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit.

Pas këtyre vendimeve, është hapur rruga për shpalljen e konkurseve dhe pranimin e studentëve në të gjitha programet e akredituara në Republikën e Kosovës.

KShC i AKA-së ju uron një vit të suksesshëm akademik të gjithë studentëve dhe stafit akademik.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]