Lajmet e fundit

Published On: 27 Mars, 2024

Këshilli Shtetëror i Cilësisë organizoi punëtorinë për rishikimin e Manualit të akreditimit

Këshilli Shtetëror të Cilësisë dhe stafi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim më datë 25 dhe 26 mars 2024 e kanë organizuar punëtorinë në të cilën kanë shqyrtuar draftin e ri të Manualit të akreditimit. Rishikimi i Manualit ekzistues vjen si rezultat i aprovimit të standardeve të rishikuara të akreditimit në vitin e kaluar.

Drafti i ri i Manualit të akreditimit do të dërgohet për diskutim publik, pas të cilit KShC do të aprovojë versioni përfundimtar të dokumentit.

Me iniciativë të KShC-së, në ditën e parë punëtoria është mbajtur në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”. Në të njëjtën ditë anëtarët e KShC janë takuar edhe me Rektorin e Universitetit të Gjakovës, z.Drilon Bunjaku dhe menaxhmentin e Universitetit. Gjatë takimit është diskutuar për sfidat në procesin e akreditimit dhe standardet e reja.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]