Lajmet e fundit

Published On: 28 Tetor, 2021

Këshillit Shtetëror të Cilësisë mbajti mbledhjen e radhës

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur më 28.10.2021, ka diskutuar një pikë të rendit të ditës, miratimin e tetë raporteve të ekspertëve ndërkombëtarë për akreditim të programeve akademike.

KShC i ka miratuar të gjitha raportet e ekspertëve ndërkombëtarë dhe në këtë mënyrë është përmbyllur procesi i akreditimit për vitin 2021.

Në mbledhjen e sotme, KShC-së ju ka bashkuar edhe anëtari ndërkombëtar, z. Klemen Miklavič, i cili më parë është ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës. Me zgjedhjen e z. Miklavič është krijuar mundësia për vendimmarrje në proces të akreditimit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]