Lajmet e fundit

Published On: 7 Nëntor, 2023

Komisioni Evropian: AKA ka zbatuar rekomandimet për pavarësi institucionale dhe operacionale

Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën, i publikuar në Bruksel më 08.11.2023, e vlerëson pozitivisht punën e Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) si institucion që ka zbatuar rekomandimet për pavarësi institucionale e operacionale si dhe për rritjen e kapaciteteve.

“Në shtator 2022, Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) mori statusi i anëtarit affiliate të Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA). Agjencia është aktualisht në procesin e aplikimit për anëtarësim në ENQA dhe Regjistrin Evropian të Sigurisë së Cilësisë. Kosova ka miratuar Ligjin për AKA-në, që synon të rrisë pavarësinë operative të agjencisë dhe transparencën e emërimeve të menaxhmentit”, thuhet në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën.

Raporti i plotë

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit