Lajmet e fundit

Published On: 6 Qershor, 2023

Kosova po përfiton nga përvoja austriake në fushën e akreditimit dhe ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Naim Gashi, nga data 30 maj deri më 1 qershor 2023 ka qenë nikoqir i një delegacioni nga Agjencia e Akreditimit e Austrisë (AQ Austria), i drejtuar nga dr. Maria Weber, drejtoreshë për Akreditim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Barbara Schinwald, Departamenti për Akreditim.

AQ Austria në kuadër të një projekti të përbashkët, të financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim Ndërkombëtar ADA, po e përkrahë AKA-në për rritjen e kapaciteteve të saj dhe plotësimin e kritereve për kthim në Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe Regjistrit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Delegacioni nga Austria është pritur në takim nga Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MESTI), znj. Arbërie Nagavci, e cila ka treguar për punën e MAShTI-t në garantimin e pavarësisë institucionale dhe financiare të AKA-së.

Përfaqësuesit e AQ Austria janë takuar me Zëvendëskryetarin e Bordit të AKA-së, profesorin Klemen Miklavic dhe me Kryesuesin e Komisionit të Ankesave, profesorin Ibish Mazreku.

Delegacioni austriak është pritur në takim edhe nga Prorektorja për Bashkëpunim Ndërkombëtar e Universitetit të Prishtinës, profesoresha Arta Basha Jakupi. Përfaqësuesit e AQ Austria kanë vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj dhe janë pritur nga Rektori Agron Bajraktari.

Delegacioni i AQ Austria janë pritur në takim nga Prorektori i Kolegjit AAB, profesori Shemsedin Vehapi dhe nga Rektori i Kolegjit UBT, profesori Edmond Hajrizi.

Këto takime dhe vizita ofruan mundësi për diskutime të frytshme dhe shkëmbim njohurish në lidhje me proceset e akreditimit dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë midis institucioneve austriake dhe kosovare.

Binjakëzimi i AKA-së dhe AQ Austria është financuar nga Heras Plus, si pjesë e ADC. AKA dhe partnerët e saj vlerësojnë mbështetjen dhe bashkëpunimin e AQ Austria në përpjekjet e tyre për të përmirësuar cilësinë e arsimit të lartë në Kosovë.

 

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]