Lajmet e fundit

Published On: 15 Dhjetor, 2022

KShC dhe AKA vizitojnë AQ Austria

Duke filluar nga e mërkura, më 14 dhjetor 2022, anëtarët e KShC-së dhe anëtarët e stafit të AKA-së po vizitojnë AQ Austria për një vizitë treditore si pjesë e projektit të binjakëzimit ndërmjet dy agjencive. Projekti financohet nga ADA si pjesë e Projektit HERAS+. Gjatë vizitës, praktikat dhe përvojat më të mira do të ndahen midis anëtarëve të agjencivë homologe, dhe AQ Austria po ndan gjithashtu shumë informacion në lidhje me përputhjen e tyre me standardet ESG 2015 dhe mësimet e nxjerra gjatë vititeve të kaluara.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit