Lajmet e fundit

Published On: 20 Dhjetor, 2021

KShC kërkon nga IAL-të që të krijojnë më shumë hapësira për kuadrot e reja

Gjatë një vizite në Universiteti e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) më 20.12.2021, Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, ka kërkuar nga institucionet e arsimit të lartë (IAL) në Kosovë që të krijojnë më shumë hapësira për kuadrot e reja.

Kryetarja Ilazi ka thënë se përfshirja e profesionistëve të rinj në sistemin e arsimit të lartë, sidomos nga fushat ku ka mungesa të profileve të caktuara, ndikon drejtpërdrejt në ngritjen e cilësisë në programet studimore.

Ajo ka thënë se institucionet e arsimit të lartë, Këshilli Shtetëror i Cilësisë, Agjencia e Akreditimit, komuniteti akademik dhe studentët janë bërë partnerë për ngritjen e cilësisë së studimeve dhe programeve akademike.

Rektori i UMIB, Alush Musaj, ka thënë se bashkëpunimi dhe përkrahja nga Agjencia e Akreditimit ka ndikuar shumë pozitivisht në zbatimin e standardeve të cilësisë dhe ka krijuar hapësira për zhvillim të universiteteve publike.

Rektori Musaj tha se ky institucion është përfshirë në të gjitha grupet punuese dhe konsultimet publike që i zhvillon Agjencia e Akreditimit për krijimin e politikave dhe standardeve të reja të akreditimit.

Së bashku me kryetaren Ilazi, për vizitë në UMIB, ishte edhe anëtari i KShC-së, profesori Dukagjin Zeka dhe drejtori i AKA-së, Naim Gashi.

Delegacioni i KShC-së, sot ka përmbyllur ciklin e vizitave të të gjitha institucione të arsimit të lartë të akredituara në Kosovë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]