Lajmet e fundit

Published On: 20 Dhjetor, 2021

KShC partner me IAL-të për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Drejtuesit e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC) të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), më 20.12.2021, gjatë një takimi që zhvilluan me menaxhmentin e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), kanë thënë se janë partnerë me institucionet e arsimit të lartë (IAL) për ngritjen e cilësisë.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi, e shoqëruar nga anëtarët e këtij institucioni: profesori Dukagjin Zeka, profesori Gëzim Tosuni, profesori Seb Bytyqi dhe drejtori i AKA-së, Naim Gashi, janë pritur në takim nga rektori i UShAF, Agron Bajraktari, zëvendësrektori Bujar Pira dhe manexhmenti i lartë i këtij institucioni.

Kryetarja Ilazi ka thënë se i kanë vizuar të gjitha IAL-të e akredituara me qëllim të përfshirjes së tyre në proceset e avancimit të politikave dhe standardeve të akreditimit, të cilat nxisin ngritjen e cilësisë.

Ajo ka shtuar se janë duke u zhvilluar standardet e reja të akreditimit, është krijuar plani i fizibilitetit për digjitalizimin e të gjitha proceseve në agjenci dhe janë në fazën finale para aprovimit Plani Strategjik 2021-2025 dhe Metodologjia e monitorimit dhe procedurave pas akredituese.

Rektori Bajraktari i ka mirëpritur vendimet e fundit të KShC-së për kriteret e publikimeve shkencore të stafit akademik, madje ka kërkuar që ato të ngritën edhe më lartë, në mënyrë që të garantohet cilësia e programeve studimore.

Rektori i UShAF tha se ky institucion është shembull i punës praktike të studentëve dhe ndërlidhjes së programeve të studimeve me industrinë.

Delegacioni i KShC-së kanë vizituar laboratorët dhe gjithë kampusin e UShAF.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit