Lajmet e fundit

Published On: 26 Tetor, 2021

KShC për vizitë në Universitetin e Pejës, ngritja e cilësisë në arsimin e lartë qëllim i përbashkët

Gjatë një vizite në Universitetin e Pejës “Haxhi Zeka”, kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, ka thënë se ngritja e cilësisë në arsimin e lartë është qëllim i përbashkët me institucionet e arsimit të lartë, komunitetin akademik dhe studentët.

Kreu u KShC-së ka thënë se për të garantuar cilësinë në arsimin e lartë është përgatitur Metodologjia e monitorimit dhe procedurave pas-akredituese të cilat do të miratohet deri në fund të këtij viti, ndërsa do të aplikohen nga fillimi i vitit të ardhshëm.

Kryetarja Ilazi ka shtuar se nëpërmes plotësimit të kritereve për kthim në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), po bëhet edhe forcimi i kapaciteteve të brendshme për të zhvilluar sektorin e arsimit të lartë nëpërmes procesit të vlerësimit të jashtëm.

Rektor i Universitetit të Pejës, profesori Armand Krasniqi, ka thënë se kriteret e vendosura nga Agjencia e Akreditimit kanë nxitur rritjen e cilësisë në universitetet publike. Rektori Krasniqi ka thënë se në Universitetin e Pejës do të shkohet drejt profilizimit duke eliminuar programe të ngjashme në universitetet publike.

Gjatë një takimi me studentët e këtij universiteti, drejtori i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Naim Gashi, i ka informuar ata për një projekt të fituar nga Ambasada Amerikane i cili ka për qëllim rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në vendimmarrje në të gjitha IAL-të.

Studentët e Universitetit të Pejës kanë prezantuar idetë e tyre për zhvillimin e sistemit të arsimit të lartë.

 

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit