Lajmet e fundit

Published On: 18 Tetor, 2021

KShC viziton Kolegjin Universum, bisedohet për nxitjen e kërkimeve shkencore

Gjatë një takimi me drejtuesit e Kolegjit Universum, Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i ka inkurajuar institucionet e arsimit të lartë në Kosovë që të investojnë në fushën e kërkimeve shkencore dhe shkëmbimeve akademike, pasi që në këtë mënyrë ndikohet drejtpërdrejt në cilësinë në arsimin e lartë.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi, ka treguar për praktikat më të mira ndërkombëtare, se si kanë ndikuar investimet në kërkime shkencore dhe shkëmbime akademike në cilësinë në arsimin e lartë.

Drejtuesi i Kolegjit Universum, Alejtin Berisha, ka thënë se vendosja e standardeve të reja nga KShC-ja po i inkurajon institucionet e arsimit të lartë të investojnë më shumë në kërkime shkencore. Berisha tha se në këtë institucion është ekziston Departamenti për hulumtime shkencore i cili ofron përkrahje për stafin akademik që të publikojnë hulumtime në revista ndërkombëtare.

Gjatë takimit me studentët e këtij kolegji, drejtori i Agjencisë së Akreditimit, Naim Gashi, i ka inkurajuar ata që të shfrytëzojnë maksimalisht kohën e studimeve për mësim, në mënyrë që të jenë kuadro të kërkuara në tregun e punës.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]