Lajmet e fundit

Published On: 16 Tetor, 2023

Nënshkruhet memorandum i mirëkuptimit në mes të AKA-së dhe projektit HEI’25

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe projekti “Intervenimet në arsimin e lartë 2025”, nënshkruan memorandum mirëkuptimi, me qëllim të konkretizimit të mëtejmë të bashkëpunimit dhe bashkërenditjes së aktiviteteve që mbështeten nga projekti.

Projekti HEI’25 ka për qëllim t’i mbështetë proceset kryesire në arsimin e lartë që ndërlidhen me përmirësimin e cilësisë. Mbështetja për AKA-së do të përqendrohet në digjitalizimin e proceseve të punës dhe ngritjen e mëtejme të kapacitetit institucional për më shumë transparencë dhe efikasitet  të punës e kredibilitet më të lartë.

Projekti HEI’25 financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), me kontribut të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe të Agjencisë së Kosovës për Akreditim.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit